Organizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Negocjator

12178198_973357282726232_1592632876_n

Studenckie Koło Naukowe „Negocjator” działające przy Szkole Głównej Handlowej to grupa kilkudziesięciu osób żywo zainteresowanych negocjacjami, komunikacją oraz pozostałymi umiejętnościami, które przydają się każdemu w życiu prywatnym i zawodowym oraz które wszyscy na co dzień staramy się rozwijać. Działalność „Negocjatora” można podzielić na dwie sfery. Pierwsza to działalność wewnętrzna nastawiona na szkolenia i doskonalenie zdolności negocjacyjnych i komunikacyjnych członków Koła. Mają oni okazję do spotkań z ciekawymi gośćmi, a podczas symulacji negocjacyjnych uczą się, jak wykorzystywać teorię negocjacji w praktyce. Druga sfera to działalność projektowa. Obecnie SKN „Negocjator” prowadzi stałe coroczne projekty: ogólnopolski Studencki Turniej Negocjacyjny, konferencję „Negocjator”, konferencję „Celuj w Przyszłość” oraz międzynarodowy turniej negocjacyjny „The Warsaw Negotiation Round”.

https://www.facebook.com/SKNNKiP?fref=ts

 

Koło Naukowe Mediacji Negocjacji i Arbitrażu „KoMiN”

logo komin nowe

KOMiN jest organizacją studencką działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Idea stworzenia koła zrodziła się w styczniu 2004 r. jako odpowiedź na zainteresowanie tematyką Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR).

Nie jesteśmy typowym kołem naukowym – u nas wykłady są tylko interaktywne, dominują warsztaty, szkolenia i symulacje. Koło organizuje autorski program gier negocjacyjnych „Poniedziałkowe Gry Negocjacyjne”, mający na celu doskonalenie wśród studentów umiejętności prowadzenia negocjacji według wybranej strategii i korzystania z różnych taktyk negocjacyjnych.
Wśród zrealizowanych przez nas projektów wymienić możemy między innymi: „Dlaczego negocjacje win-win są bardziej opłacalne niż inne?” cykl warsztatów z p. Olgierdem Świdą, „Negocjacje biznesowe – używanie technik perswazji” z p. Grzegorzem Załuskim, „Mediacja gospodarcza – w Polsce i na świecie” z p. Maciejem Bobrowiczem, „Arbitraż – perspektywy rozwoju w Polsce i na świecie” z p. mec. Nowaczykiem, czy „Arbitraż – wizja rozwoju w Polsce” z p. Markiem Furtkiem. Nasze Koło organizuje również, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, Turnieje Negocjacyjne.

https://www.facebook.com/KoMiN.WPiA?fref=ts

SKN Biznesu Międzynarodowego „SYNERGY GROUP”

12203946_1073302786015642_1753300478_o

Studenckie Koło Naukowe „SYNERGY GROUP” powstało na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2004 roku z inicjatywy grupy studentów specjalności Biznes Międzynarodowy. Celem Koła jest łączenie wiedzy akademickiej z praktyką gospodarczą. Realizujemy go poprzez: nawiązywanie współpracy z izbami gospodarczymi przedsiębiorstwami związanymi z biznesem międzynarodowym, uczestnictwem w konferencjach i warsztatach dotyczących handlu zagranicznego, tworzeniem nowych rozwiązań biznesowych, publikacje naukowe z zakresu biznesu międzynarodowego oraz współpracę z Klubem Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Naszą misją jest: „Osiąganie efektu synergii poprzez doskonalenie umiejętności i międzynarodową współpracę”. Jesteśmy prężnie rozwijającym się kołem naukowym czego dowodem są liczne warsztaty, wykłady otwarte oraz konferencje organizowane w trakcie roku akademickiego.

https://www.facebook.com/groupsynergy

Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner”

prtner

Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner” powstało w 2007 roku jako inicjatywa studentów Stosunków Międzynarodowych, którzy byli szczególnie zainteresowani tematyką Niemiec i krajów niemieckojęzycznych, a obecnie także Niemiec w Unii Europejskiej oraz obszarów euroatlantyckich związanych z bezpieczeństwem. Celem koła jest rozpowszechnianie znajomości języka niemieckiego, propagowanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i nie tylko, nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami w krajach niemieckiego obszaru językowego,poszerzanie idei współpracy i porozumienia polsko-niemieckiego, angażowanie się i wspieranie inicjatyw współpracy. Swoje cele koło realizuje poprzez organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów, konferencji, wyjazdów badawczych. Ważną rolę pełnią także tandemy językowe, dzięki którym poznajemy kulturę krajów niemieckojęzycznych, równocześnie poprawiając nasze zdolności językowe.

Członkiem naszego koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowany tematyką krajów niemieckojęzycznych, niekoniecznie znający język niemiecki.Interesują nas sprawy zarówno dotyczące stosunków międzynarodowych, polityki, bezpieczeństwa jak i dyplomacji. Współpracowaliśmy z kołami naukowymi i organizacjami róznych uczelni z Polski jak i ze świata.

Jak mawiał Goethe „Co możesz zrobić lub o czym pomarzyć – ZACZYNAJ! W śmiałości geniusz, potęga i magia.” „Musisz zacząć pracować nad pomysłem, gdy tylko pojawi się w Twej głowie.” dr William M. Scholla W ubiegłym roku Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner” uzyskało 2 miejsce na Wydziale Nauk Społecznych za bycie jednym z najaktywniejszych kół naukowych i wyróżnienie Uniwersytetu Wrocławskiego za aktywność.

Przyświeca nam teza Henrego Forda „Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.”, a przede wszystkim Calvina Coolidge „Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.”

https://www.facebook.com/pages/Niemcoznawcze-Ko%C5%82o-Naukowe-Partner/179971542051610

Koło Przedsiębiorczości UWr

19430150_1683085098668091_1808510864081910781_n

Koło Przedsiębiorczości zostało powołane do życia w celu umożliwienia pozyskiwania szeroko rozumianych „praktycznych umiejętności”. Trzy sekcje (polityka, biznes, rozwój osobisty) precyzują czego konkretnie chcemy się uczyć – zrozumieć mechanizmy rządzące światem polityki (poprzez spotkania z posłami, prelekcje ekspertów czy dyskusje i debaty studenckie), przybliżyć blaski i cienie branży biznesowej (spotkania z zakresu start-up`ów, nawiązanie konatktów z wrocławskimi przedstawicielami przedsiębiorstw) oraz rozwijać tzw. miękkie kompetencje (gry miejskie, debaty oksfordzkie, sztuka negocjacji, przemów i wystąpień publicznych). Ponadto chcemy aktywizować społeczność studencką i zachęcać do podejmowania własnych inicjatyw w ramach Koła.

https://www.facebook.com/pg/KoloPrzedsiebiorczosciUWr/about/?ref=page_internal

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

10734131_771275076263290_3998274599662219733_n

TBSP UJ jest organizacją zrzeszającą Koła Naukowe na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Działalność Towarzystwa skupia się wokół dydaktyki, pracy naukowej i kulturalnej.

Koła Naukowe prowadzą zajęcia dla Studentów, które pozwalają na powtórzenie materii ćwiczeniowej i wykładowej oraz przygotowują do konkursów przedmiotowych, które dają możliwość, m.in. wcześniejszego zaliczenia danego przedmiotu. Dodatkowo, Koła prowadzą spotkania dyskusyjne oraz warsztaty, które umożliwiają omówienie szczegółowych i bieżących tematów, a oprócz tego organizują wyjazdy naukowe, konferencje i inne wydarzenia związane ze swoją działalnością tematyczną.

Towarzystwo prowadzi również intensywną działalność publikacyjną, czego przykładem są regularnie wydawane numery Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ, skrypty czy repetytoria. Ważną częścią Towarzystwa jest również biblioteka, która zawiera komentarze do aktów prawnych, czasopisma prawnicze i publikacje TBSP.

W związku z działalnością naukową, TBSP wspiera również Członków w organizacji wyjazdów na konferencje naukowe, co wiąże się ze współpracą z Kołami Naukowymi z całej Polski.

https://www.facebook.com/TBSP.UJ/

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS

logo KMIN

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji (KMiN) powstało i działa przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa w Instytucje Historii i Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym statutowym celem koła jest rozpowszechnianie oraz rozwój wiedzy z zakresu mediacji i negocjacji, w szczególności z zakresu prawnych aspektów wskazanych form alternatywnego rozwiązywania sporów oraz ich funkcjonowania w praktyce. Swoje cele koło realizuje poprzez organizowanie konferencji naukowych, organizowanie spotkań z przedstawicielami nauki i praktyki, prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych, a także organizowanie konkursów i zajęć praktycznych z zakresu negocjacji i mediacji dla studentów i doktorantów.

Więcej na: www.kmin.umcs.pl oraz www.facebook.com/UMCSKMiN.

KN Human Resource Development

10174817_225065511035971_4463317264885453636_n

Misją SKN HRD – wg członków Koła – jest:

 • wykreowanie takiego pracownika, jakiego potrzebują pracodawcy;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju zasobów ludzkich;
 • aktywny udział w spotkaniach i projektach – zarówno innych firm, jak i kół naukowych;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego;
 • stanie się renomowanym i prężnie działającym Kołem :).

Wizja SKN HRD

Pragniemy stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych Kół Naukowych w Polsce. Chcemy zdobyć praktyczne umiejętności, które staną się gwarantem przyszłych sukcesów zawodowych. Chcemy dotrzeć do wszystkich studentów, których pasją jest zajmowanie się zasobami ludzkimi.

Cele strategiczne SKN HRD

 1. Rozpowszechnienie Koła na Uniwersytecie Ekonomicznym (gazetki, ulotki, plakaty, spotkania).
 2. Stworzenie sieci integracji z innymi kołami.
 3. Tworzenie przyjaznych relacji i programu nauki przez zabawę.
 4. Praca z przedsiębiorcami.
 5. Poznanie praktyk HR w praktyce.
 6. Udział w co najmniej trzech konferencjach naukowych w roku.
 7. Rozpoczęcie stałej współpracy z co najmniej jedną firmą.
 8. Organizowanie szkoleń, warsztatów przez firmy partnerskie (oficjalna część dla wszystkich zainteresowanych studentów + spotkanie tylko z członkami SKN HRD).
 9. Pozyskanie funduszy poprzez sprzedaż własnych wyrobów.
 10. Promowanie Koła poprzez stoiska tematyczne związane z HR.
 11. Stworzenie logo.
 12. Opracowanie i przedstawienie zagadnień tematycznych związanych z HR.
 13. Rozwój w kierunku HR i HRD.
 14. Promowanie praktyk do rozwoju własnej kariery.
 15. Realizacja projektów dotyczących rozwijania pewności siebie. Szkolenia z przywództwa, autoprezentacji. Rozmowy kwalifikacyjne w obcych językach.
 16. Wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne.

https://www.facebook.com/KN.HRD.UE/

 

Klub Debat „Ars bene dicendi” 

12250042_1036589989716876_1904653639973951424_n

Klub Debat „Ars bene dicendi” z założenia jest kołem naukowym zrzeszającym studentów, którzy interesują się sztuką dyskusji i chcą pogłębić w ten sposób swoje umiejętności oraz zainteresowania. Głównym celem Klubu jest poprawa jakości debaty publicznej w środowisku akademickim – propagowanie umiejętności dobrego wysławiania się, a także umiejętności słuchania siebie nawzajem. Swoje zadania chce realizować między innymi poprzez organizowanie debat dla szerokiej publiczności oraz szkoleń i warsztatów z zakresu debatowania i wystąpień publicznych. Klub ma nadzieję konstytuować podstawę dla wysoce merytorycznej dyskusji na ważne i aktualne tematy z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa. Formuła jaką przybiera debata zmusza do tworzenia zwięzłych, trafnych wypowiedzi, a także do merytorycznego przygotowania i prezentowania argumentów ściśle związanych z tematem debaty. Klub jest otwarty na współpracę z innymi kołami i organizacjami studenckimi.

Więcej na: https://www.facebook.com/klubdebatabd/?ref=ts&fref=ts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *